INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA RODZICE !!!

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ OD 1 WRZEŚNIA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  1. ZUS pue lub
  2. portal Emp@tia lub
  3. bankowość elektroniczną

Przypominamy, że dofinansowanie obniżenia opłaty przysługuje na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem opiekuńczym,
  • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym)

Wysokość dofinansowania wynosić będzie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez ZUS

infografika-ulotka żłobkowe