Konkurs Bożonarodzeniowy

KONKURS!
________________________________________________________________
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do udziału w Świątecznym Konkursie pod tytułem:
„Rodzinna Kartka Bożonarodzeniowa”
_________________________________________________________________
Termin składania prac
11-18.12.2023r.

Głosowanie odbędzie się 19.12.2023r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
20.12.2023r
____________________________________________________________________
Prace przyjmowane będą przez opiekunki obu grup.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.zlobekledziny.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

pt. ,,RODZINNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA.”

Czas trwania konkursu 11-18.12.2023r.

 1. CEL KONKURSU:
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i rodziców;
 • Integracja rodziców i dzieci;
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości rodziców i dziecka.
 1. ZADANIE UCZSTNIKA KONKURSU
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej pracy związanej z tematem konkursu z trwałego materiału.
 • Technika i materiał dowolny.
 1. WARUNKI KONKURSU
 • W konkursie udział biorą rodzice wraz z dziećmi;
 • Prace należy składać u opiekunek z obu grup.
 • Każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę, na której podane są dane twórców pracy- imię i pierwsza litera nazwiska oraz nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
 • Prace przyjmowane będą przez opiekunki z obu grup do 12.2023r.
 1. OCENA PRAC
 • Prace będą wystawione w holu żłobka i poddane ocenie rodziców na podstawie głosów wrzucanych do urny. Głosowanie odbędzie się 12.2023r.

Zostaną wyłonione oraz nagrodzone 3 najlepsze prace o największej liczbie głosów.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC

Oceniając pracę rodzice będą brali pod uwagę:

 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
 • Estetykę wykonania pracy.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 12.2023r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście. Przyniesienie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy w żłobku oraz na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej Żłobka

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach !