KONKURS WIELKANOCNY

UWAGA RODZICE !

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie Wielkanocnym pod tytułem:

RODZINNA OZDOBA WIELKANOCNA”

Konkurs odbędzie się od 4 do 13 kwietnia. Prace przyjmowane będą przez opiekunki obu grup.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 15.04.2022r.

Szczegóły zawarte są w regulaminie.

Regulamin konkursu na własnoręcznie zdobioną pisankę wielkanocną pt.

RODZINNA OZDOBA WIELKANOCNA ”

1. Cel konkursu:

Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i rodziców, integracja rodziców i dzieci; prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości rodziców i dziecka.

2. Zadanie uczestnika konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej pracy o tematyce Wielkanocnej z trwałego materiału. Technika i materiał dowolny.

3. Warunki konkursu:

W konkursie udział biorą rodzice wraz z dziećmi, prace należy składać w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem u opiekunek grup; każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę, na której podane są dane twórców pracy- imię i pierwsza litera nazwiska oraz nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.

4. Ocena prac:

Prace będą wystawione w holu żłobka i poddane ocenie rodziców na podstawie głosów wrzucanych do urny. Zostaną wyłonione oraz nagrodzone 3 najlepsze prace o największej liczbie głosów.

5. Kryteria oceny prac:

Oceniając pracę rodzice będą brali pod uwagę:

  • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;

  • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

  • Wielkość i bogactwo użytych materiałów;

  • Estetykę wykonania pracy.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 15.04.2022r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście. Przyniesienie pracy na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy w żłobku oraz na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej Żłobka.