Konkurs Wielkanocny

KONKURS !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci

wraz z rodzicami do udziału

w Wielkanocnym Konkursie pod tytułem:

,,RODZINNA WIELKANOCNA

PISANKA”

Forma przestrzenna

Termin składania prac

18.03.2024-27.03.2024

Głosowanie:28.03.2024

Ogłoszenie wyników i rozdanie

nagród

29.03.2024

Prace przyjmowane będą przez opiekunki

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

RODZINNA WIELKANOCNA PISANKA”

Organizator konkursu

Miejski Żłobek w Lędzinach.

Cel główny konkursu

Pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej.

Zasady uczestnictwa

a)Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Lędzinach oraz ich rodzin.

b)W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka ozdobiona dowolną techniką – PISANKA.

c)Każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę na której podane są dane osobowe twórców pracy- imiona i nazwiska (rodzica i dziecka) oraz nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.

Termin i miejsce składania prac

a) Prace plastyczne należy składać w terminie 18.03-27.03.2024r. u opiekunek w obu placówkach.

b)Głosowanie odbędzie się 28.03.2024r.

c) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 29.03.2024r.

Kryteria oceny

a) zgodność z tematem konkursu;

b) dbałość o szczegóły i estetyka;

c) pomysłowość;

Głosowanie

Prace będą wystawione w holu żłobka i poddane ocenie każdego rodzica na podstawie głosów wrzucanych do urny.

Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

Dostarczenie pracy na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy w żłobku oraz na umieszczenie zdjęć pracy wraz z danymi osobowymi na stronie internetowej Żłobka.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!