Nasi milusińscy:)

wpis w: Tuptusie | 0

Dnia pewnego mały kotek

Znalazł włóczki duży motek.

Po minucie z pełnej wełny

Został nitek koszyk pełny.

Dodatkową atrakcja dnia była papużka

o  imieniu Franek