ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA OD DNIA 19.04.2021

UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ DECYZJĄ RZĄDU NASZ ŻŁOBEK OD DNIA 19.04.2021 WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ DLA WSZYSTKICH DZIECI.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W NASZYM KRAJU PRZYPOMINAMY:

O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA. OPIEKUN MA PRAWO ODMÓWIĆ KONTAKTU Z RODZICEM/ OPIEKUNEM PRAWNYM NIE POSIADAJĄCYM MASECZKI,

DZIECKO NIE POWINNO ZABIERAĆ ZE SOBĄ DO PLACÓWKI I Z PLACÓWKI PRZEDMIOTÓW LUB ZABAWEK,

DO ŻŁOBKA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO DZIECI ZDROWE. PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ DZIECI Z KATAREM, GORĄCZKĄ LUB KASZLEM DO ŻŁOBKA.

PAMIĘTAJMY, IŻ WSZELKIE OBOSTRZENIA MAJĄ NA CELU ZMINIMALIZOWANIE POTENCJALNEGO ZAKAŻENIA! DZIĘKUJEMY ZA ICH PRZESTRZEGANIE 🙂