OŚWIADCZENIA RODZICÓW DZIECI POZOSTAJĄCYCH W ŻŁOBKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ RODZICE DZIECI POZOSTAJĄCYCH W ŻŁOBKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 MAJĄC ZAPEWNIONE MIEJSCE W ŻŁOBKU MUSZĄ  ZŁOŻYĆ W MIESIĄCU MAJU OŚWIADCZENIE WOLI O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA!

OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE U OPIEKUNÓW GRUP.

DZIĘKUJEMY!