PASIEKA EDUKACYJNA

Pasieka Edukacyjna pod Strzyżówką

Pasieka położona jest na południowym stoku wzniesienia lędzińskiego „Strzyżówka” przy ul. Górniczej. Do tej nazwy geograficznej wzgórza Lędzin nawiązuje nazwa pasieki. Otoczona lasem i różnorodną roślinnością jest doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji przyrodniczej.

Głównym walorem edukacyjnym pasieki jest propagowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego, a także propagowanie zagadnień związanych z życiem pszczół, ich ochroną, a także ochroną przyrody.

Pasieka edukacyjna przeznaczona jest dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3. Każdą wizytę w pasiece należy uzgodnić indywidualnie z gospodarzem pasieki Stanisławem Brzeskotem – tel. 690 040 205.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym TUTAJ -> regulaminpasieki