POWRÓT DO ŻŁOBKA

W związku z planowanym wznowieniem działalności żłobka informujemy, że rodzice zainteresowani skorzystaniem z zajęć dla swojego dziecka w miesiącu lipcu 2020, zobowiązani są do złożenia wniosku potwierdzającego spełnienie kryteriów przyjęcia.
Pobrany, podpisany wniosek należy wysłać do dnia 10 czerwca do godz. 10.00 na adres: zlobekledziny@gmail.com

Decyzja dotycząca otwarcia placówki w miesiącu sierpniu 2020 uzależniona jest od liczby osób chętnych na skorzystanie z naszych usług i podjęta będzie przez organ prowadzący żłobek.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE POWRÓT DO ŻŁOBKA