REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA RODZICE!!

INFOMUJEMY, IŻ NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO ŻŁOBKA ZOSTAŁY WYWIESZONE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA.

DODATKOWO INFOMUJEMY, IŻ LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH JEST RÓWNOCZEŚNIE LISTĄ REZERWOWĄ, Z ZACHOWANIEM KOLEJNOŚCI NA LIŚCIE.

DZIECI KONTYNUUJĄCE UCZĘSZCZANIE DO ŻŁOBKA OD WRZEŚNIA 2018 NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA LISTACH DZIECI PRZYJĘTYCH, MAJĄC ZAPEWNIONE MIEJSCE W ŻŁOBKU.