Rekrutacja trwa

Rekrutacja dzieci do żłobka na rok szkolny 2016/ 2017 trwa do 29.02.2016.

W celu zapisania dziecka do żłobka od września 2016 prosimy pobrać kartę zgłoszeniową i złożyć ją u opiekunów grup lub w kancelarii żłobka.

Nie złożenie karty w ww. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.