RODZINNY KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

DRODZY RODZICE !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU

W KONKURSIE NA „RODZINNĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSU ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE.

REGULAMIN KONKURSU NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ OZDOBĘ

ŚWIĄTECZNĄ p.t: „RODZINNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

1.CEL KONKURSU

*propagowanie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych,

przez wykonanie dekoracji świątecznych

*rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i rodziców

*integracja rodziców i dzieci

*prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości rodziców i dzieci

2.ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU

*zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej ozdoby bożonarodzeniowej z trwałego materiału np. na bombce styropianowej, plastikowej, na kawałku drewna, igliwia ipt.

*technika wykonania jest dowolna (wyklejanie, malowanie, itp.)

3.WARUNKI KONKURSU

*w konkursie biorą udział dzieci z naszego żłobka wraz z rodzicami

*prace należy składować w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem

*każda praca powinna mieć przymocowaną karteczkę , na której podane są dane osobowe twórcy tzn. imiona i nazwiska rodzica i dziecka, oraz nazwa grupy do której dziecko uczęszcza

4.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

*prace przyjmowane są od 6.12.2016r – 16.12.2016r w sali opiekunek grupy „TUPTUSIE”

5.OCENA PRAC

*prace będą wystawione w holu żłobka i poddane ocenie rodzica na podstawie głosów wrzucanych do urny

*zostaną wyłonione oraz nagrodzone 3 najlepsze prace o największej liczbie głosów, a pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

6.KRYTERIA OCENY PRAC

OCENIAJĄC PRACE RODZICE BĘDĄ BRALI POD UWAGĘ:

*pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu

*dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

*wielkość i bogactwo zużytych materiałów

*estetykę wykonanej pracy

7.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

*OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI 19.12.2016r

*LAUREACI KONKURSU ZOSTANĄ POINFORMOWANI OSOBIŚCIE

*przyniesienie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy w żłobku oraz na umieszczenie zdjęć pracy wraz z danymi osobowymi

Na stronie internetowej żłobka .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

ŻYCZYMY POWODZENIA W TWÓCZYCH DZIAŁANIACH!