SPOTKANIE OPIEKUNÓW GRUP Z RODZICAMI

UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ DNIA 22.11.2017 (ŚRODA) O GODZINIE 17:30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE OPIEKUNÓW GRUP Z RODZICAMI. TEMATY, KTÓRYM POŚWIĘCONE BĘDZIE ZEBRANIE TO MIĘDZY INNYMI:

OMÓWIENIE KART OBSERWACJI WSTĘPNEJ

OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW GRUP

PRELEKCJA LOGOPEDY EWY KICIŃSKIEJ NA TEMAT ROZWOJU APARATU MOWY U DZIECI W WIEKU DO LAT 3. KSZTAŁTOWANIE DOBRYCH NAWYKÓW WSPOMAGAJĄCYCH PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY U DZIECI.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z OPIEKUNAMI GRUP (DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH)

ZAPRASZAMY!