Anna Krzyściak

Studiowałam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Fizyczne, następnie ukończyłam dwuletnie studia magisterskie na tym samym kierunku poszerzonym o Wychowanie Przedszkolne z Oligofrenopedagogiką. Jestem osobą zawsze uśmiechniętą i pogodną. Uwielbiam pracę z dziećmi i czerpię satysfakcję z obserwowania ich postępów. Wcześniej pracowałam w przedszkolu, oprócz tego doświadczenie zdobyłam na praktykach w trakcie studiów, oraz pomocy w opiece nad dwójką moich młodszych braci.