Anna Lysko

Jestem absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, tam ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Tytuł licencjata o specjalności pedagogika społeczna uzyskałam w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Niezbędne umiejętności i wiedzę na temat pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk w wielu placówkach m. in. Warsztatach Terapii Zajęciowej, przedszkolu oraz wychowaniu własnej córki. Jestem osobą otwartą na zdobywanie doświadczeń i nowej wiedzy. W pracy z dziećmi jestem cierpliwa, opiekuńcza i zawsze uśmiechnięta. Pasjonuję się muzyką, czas wolny staram się spędzać z rodziną.