TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dyrektor  Miejskiego Żłobka w Lędzinach informuje,

iż rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbędzie

się w maju 2017 roku.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Harmonogram rekrutacji wraz z terminami procedury odwoławczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 01.05 do 31.05.2017

2.

Prace komisji rekrutacyjnej:

od 01.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości:

-listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 07.06 do 14.06.2017

-Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 01.07 do 07.07.2017 do godz. 17.30

4.

Składanie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ RODZICE DZIECI POZOSTAJĄCYCH

W ŻŁOBKU NA NOWY ROK SZKOLNY MAJĄC ZAPEWNIONE MIEJSCE W ŻŁOBKU RÓWNIEŻ MUSZĄ

ZŁOŻYĆ KOMPLETNIE WYPISANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ!