ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM

DRODZY RODZICE !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ

Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA

RODZINNĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSU ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE.

REGULAMIN KONKURSU NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ OZDOBĘ

ŚWIĄTECZNĄ : „RODZINNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

1.CEL KONKURSU

*propagowanie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych, przez wykonanie dekoracji świątecznych

*rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i rodziców

*integracja rodziców i dzieci

*prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości rodziców i dzieci

2.ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU

*zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej ozdoby bożonarodzeniowej z trwałego materiału np. na bombce styropianowej, plastikowej, na kawałku drewna, igliwia ipt.

*technika wykonania jest dowolna (wyklejanie, malowanie, itp.)

3.WARUNKI KONKURSU

*w konkursie biorą udział dzieci z naszego żłobka wraz ze swoją rodziną

*prace należy składować w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem

*każda praca powinna mieć przymocowaną karteczkę, na której podane są dane dziecka tzn. imię i pierwsza litera nazwiska dziecka oraz nazwa grupy do której dziecko uczęszcza

4.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

*prace przyjmowane będą od 1.12.2017r – 11.12.2017r u opiekunek grup

5.OCENA PRAC

*prace będą wystawione w holu żłobka 12-13.12.2017 i poddane będą ocenie rodziców na podstawie głosów wrzucanych do urny

*zostaną wyłonione oraz nagrodzone 3 najlepsze prace o największej liczbie głosów, a pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

6.KRYTERIA OCENY PRAC

OCENIAJĄC PRACE RODZICE BĘDĄ BRALI POD UWAGĘ:

*pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu

*dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

*wielkość i bogactwo zużytych materiałów

*estetykę wykonanej pracy

7.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

*OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI 15.12.2017r

*przyniesienie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy w żłobku oraz na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej żłobka.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

ŻYCZYMY POWODZENIA W TWÓCZYCH DZIAŁANIACH!