Zaproszenia na spotkanie dotyczące edukacji ekologicznej

Urząd Miasta Lędziny informuje o zaplanowanych spotkaniach realizowanych przez firmę „Master Odpady i Energia” sp. z o.o. w ramach edukacji ekologicznej związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Spotkania odbędą się w sali audiowizualnej na Placu Farskim w poniższych terminach:

TERMINY

TEMAT SPOTKANIA

PIĄTEK:

10.03.2017 r. GODZ. 17.00 – 18.00 

„OD PIECA AŻ PO SMOG”

PIĄTEK:

07.04.2017 r. GODZ. 17.00 – 18.00 

„DROGOCENNE ODPADY”

PIĄTEK:

12.05.2017 r. GODZ. 17.00 – 18.00 

„SEGREGACJA – KORZYŚCI I ZMIANY