Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach

Ulotka SOWOPR

SPECJALISTYCZNY OSRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W CHORZOWIE

Przeczytaj jaka jest rola ośrodka – udostępnij – przekaż informację osobom, które mogą potrzebować pomocy.

SOWOPR w Chorzowie:

– zapewnia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie schronienie bez względu na wysokość dochodów oraz miejsce zamieszkania, do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;

– zapewnia ofierze przemocy ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;

– udziela w ramach interwencji wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej;

– dokonuje rozpoznania sytuacji ofiary przemocy w rodzinie, opracowuje plan pomocy wskazanej osobie i jej najbliższym.

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

– całodobowy okres pobytu, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej;

– pomieszczenie do spania, łazienkę, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego (świetlica), wspólną kuchnię, przedpokój

– miejsce do nauki, wypoczynku i zabawy dzieci;

– częściowe zaopatrzenie na środki higieny osobistej, środki czystości oraz wspomagamy wyżywienie.

Działalność terapeutyczno – wspomagająca Ośrodka :

– prowadzenie konsultacji psychologicznych ukierunkowanych na wsparcie osoby doznającej przemocy

– prowadzenie grupy wsparcia

– udzielanie konsultacji pedagogicznych

– udzielanie poradnictwa socjalnego

– opracowanie diagnozy rodziny oraz diagnozy sytuacji dziecka

– udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie

Pomoc w SOWOPR jest :

– bezpłatna

– anonimowa

– całodobowa (hostelowa)

SOWOPR Chorzów swoje zadania realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dane kontaktowe:

UL. 3 Maja 4/1

41-500 Chorzów

tel. (32)345 28 10, kom

e-mail: sowopr.chorzow@gmail.com

Kryteria przyjęć:

Osoba doznająca przemocy może się zgłosić bez skierowania! Przyjęcie na pobyt w Ośrodku następuje na podstawie opisu sytuacji rodzinnej przez pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania osoby..

Pobyt w SOWOPR jest dobrowolny.

Mieszkańców obowiązują zasady i normy przyjęte w Ośrodku, określone w regulaminie.

Ośrodek dysponuje:

10 miejscami noclegowymi w tym:

– dwa pokoje pięcioosobowe,

-wspólną kuchnią oraz jadalnią wyposażoną w sprzęty kuchenne

-łazienką wyposażona w pralkę automatyczną (na każdy pokój przypada jedna kabina prysznicowa, WC i umywalka)

– świetlicą wyposażoną w zabawki i gry edukacyjne, sofy, stoliki, dwoma miejscami do nauki (możliwość korzystania z laptopów i łącza wi-fi

– salę terapii grupowej

– gabinet rozmów indywidualnych

Dodatkowe działania ośrodka:

– monitoring funkcjonowania mieszkańców po opuszczeniu placówki w obecnym miejscu zamieszkania

– udzielanie informacji, porad oraz pomocy interwencyjnej – telefonicznie oraz stacjonarnie

masz pytania zadzwoń: tel. (32)345 28 10, kom.