ZMIANA TERMINU REGULOWANIA OPŁATY ZA ŻŁOBEK

UWAGA RODZICE !!!

Zgodnie z zapisem Uchwały LXXIV/371/22 Rady Miasta Lędziny z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały LII/431/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 marca 2018r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek, od dnia 1 kwietnia 2022r. opłata za korzystanie z usług żłobka będzie regulowana za dany miesiąc z dołu w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.