ZMIANA W OPŁATACH ZA ŻŁOBEK

UWAGA RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU OPŁATA ŻYWIENIOWA W NASZYM ŻŁOBKU WZROŚNIE Z 8ZŁ DO 9ZŁ ZA DZIEŃ.

ABY TA PODWYŻKA NIE BYŁA DLA PAŃSTWA ODCZUWALNA RADA MIASTA POSTANOWIŁA (UCHWAŁĄ NR LXV/506/18 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018) ZMNIEJSZYĆ OPŁATĘ STAŁĄ Z 18% DO 17% KWOTY WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM ROKU KALENDARZOWYM.

DOKŁADNA TREŚĆ POWYŻSZEJ UCHWAŁY DOSTĘPNA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W HOLU ŻŁOBKA.