Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku:

6:30-8:45 Przyjmowanie dzieci do żłobka, indywidualny kontakty z rodzicami, zabawy  dowolne, zabawy ruchowe z dziećmi.
8:45-9:00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
9:00-9:30 Śniadanie.
9:30- 9:45 Czynności pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne.
9:45-10:45

Aktywne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne, w ciepłe dni wychodzenie na plac zabaw – zabawy na świeżym powietrzu, spacery.
10:45- 11:00 Przygotowanie do I dania, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
11:00- 11:30 I danie.
11:30- 12:00 Toaleta i przygotowanie do odpoczynku.
11:30- 13:00 Odpoczynek:  leżakowanie, zajęcia wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13:00- 13:30 II danie.
13:30- 14:45 Zajęcia zabawowe, edukacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W ciepłe dni wychodzenie na plac zabaw – zabawy na świeżym powietrzu, spacery.
14:45- 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
15:00- 15:30 Podwieczorek.
15:30- 17:30 Zabawy dowolne i inspirowane, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, zajęcia indywidualne, oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci.