DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ OD DNIA 1.09.2021 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA NA LISTĘ REZERWOWĄ.

REGULAMIN LISTY REZERWOWEJ DOSTĘPNY PONIŻEJ.

Regulamin Lista Rezerwowa

 

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NALEŻY POBRAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ STOSOWNE OŚWIADCZENIA I PRZESŁAĆ NA ADRES : zlobekledziny@gmail.com

zał. 1 oświadczenie rodzica zgłoszenie

zał. 2a oświadczenie o wielodzietności

zał. 2b oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

zał. 2c oświadczenie rodzeństwo

zał. 2d oświadczenie o dochodach