DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ OD DNIA 1.09.2023 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA NA LISTĘ REZERWOWĄ.

REGULAMIN LISTY REZERWOWEJ DOSTĘPNY PONIŻEJ.

Regulamin Lista Rezerwowa

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NALEŻY POBRAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ STOSOWNE OŚWIADCZENIA I PRZESŁAĆ NA ADRES : zlobek@ledziny.pl

zał. 1 oświadczenie rodzica

zał. 2a oświadczenie o wielodzietności

zał. 2b oświadczenie o samotnym wychowywaniu

zał. 2c oświadczenie rodzeństwo