DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ OD DNIA 1.09.2023 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA NA LISTĘ REZERWOWĄ.

REGULAMIN LISTY REZERWOWEJ DOSTĘPNY PONIŻEJ.

Regulamin Lista Rezerwowa

 

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NALEŻY POBRAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ STOSOWNE OŚWIADCZENIA I PRZESŁAĆ NA ADRES : zlobekledziny@gmail.com

zał. 1 oświadczenie rodzica

zał. 2a oświadczenie o wielodzietności

zał. 2b oświadczenie o samotnym wychowywaniu

zał. 2c oświadczenie rodzeństwo