Rekrutacja do Miejskiego Żłobka

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W MAJU 2020.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, które mieszkają w gminie Lędziny. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie niezbędnych dokumentów w placówce żłobka.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY REKRUTACJI, KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI POTWIERDZAJĄCYMI ICH SPEŁNIANIE ZAWIERA REGULAMIN REKRUTACJI DOSTĘPNE BĘDĄ W KWIETNIU 2020.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECKA DO NASZEGO ŻŁOBKA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w rekrutacji do Miejskiego Żłobka -> zał. 1 oświadczenie rodzica

PO ZŁOŻENIU POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA DZIECKO ZOSTANIE PRZYJĘTE DO NASZEGO ŻŁOBKA (W RAZIE WOLNYCH MIEJSC) LUB WPISANE NA LISTĘ REZERWOWĄ (W RAZIE BRAKU WOLNYCH MIEJSC).