Rada Rodziców przy Miejskim Żłobku funkcjonuje od roku szkolnego 2018/2019.

W jej skład, w tym roku szkolnym, wchodzą poszczególni członkowie:

 

Karolina Spałek PRZEWODNOCZĄCY (tel. 662 041 663)

Bogusława Iglar W-CE PRZEWODNICZĄCY

Klaudia Korecka PROTOKOLANT

Katarzyna Zawartka SKARBNIK

 

SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI WYNOSI 120ZŁ. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA II RATY:

I RATA 60ZŁ PŁATNA DO OSTATNIEGO DNIA PAŹDZIERNIKA,

II RATA 60ZŁ PŁATNA DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO.

NR KONTA RADY RODZICÓW: 94 1470 0002 2017 8408 5000 0001

Pieniądze zebrane w ramach Komitetu Rodzicielskiego zostaną przeznaczone między innymi na:

  • Dzień Edukacji Narodowej (upominki dla pracowników Żłobka)
  • Mikołajki (prezent dla każdego dziecka+ opłacenie „Pana Mikołaja”)
  • Spotkanie opłatkowe (poczęstunek)
  • Dzień rodziny (poczęstunek)
  • Dzień Dziecka (prezent dla każdego dziecka)
  • Przejażdżki konne
  • Wielkanoc (prezent dla każdego dziecka)

Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Żłobku dostępny tutaj –> Regulamin Rady Rodziców Żłobek