Rada Rodziców przy Miejskim Żłobku funkcjonuje od roku szkolnego 2018/2019.

W jej skład, w tym roku szkolnym 2021/2022, wchodzą poszczególni członkowie:

 

PRZEWODNICZĄCY Anna Bieniek (tel. 515 716 027, mail: anna.wloch@interia.eu)

SEKRETARZ Magdalena Cielesta

SKARBNIK Bogusława Maławy

 

Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości 15 zł miesięcznie od każdego dziecka (150 zł rocznie). Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe 1124 9000 0500 0040 0060 5982 65 Alior Bank.

Wpłacać można w dowolnych ratach.

RR ustaliła termin składki do 10 każdego miesiąca.

Pieniądze zebrane w ramach Komitetu Rodzicielskiego zostaną przeznaczone między innymi na:

  • Dzień Edukacji Narodowej (upominki dla pracowników Żłobka)
  • Mikołajki (prezent dla każdego dziecka+ opłacenie „Pana Mikołaja”)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Żłobku –> Regulamin-Rady-Rodziców-Żłobek

Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców –> protokół 1.docx