Rada Rodziców przy Miejskim Żłobku funkcjonuje od roku szkolnego 2018/2019.

W jej skład, w tym roku szkolnym 2023/2024, wchodzą poszczególni członkowie:

PRZEWODNICZĄCY: Barbara Dziura (tel. 695528287)

SEKRETARZ:  Sylwia Kamińska

SKARBNIK:  Barbara Szprengiel (tel. 518593274)

CZŁONEK RADY RODZICÓW: Ewelina Parchyniak

Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości 150 na rok od każdego dziecka.

W przypadku rodzeństw uczęszczających jednocześnie do Miejskiego Żłobka, za drugie dziecko opłata wynosi 75 zł na rok.

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

25 1160 2202 0000 0004 9964 1631(Bank Millennium)

Odbiorca: Pani Barbara Szprengiel

W tytule proszę podać: Imię i nazwisko dziecka wraz z nazwą grupy

Wpłacać można w dwóch ratach.

RR ustaliła termin składki:

I rata płatna do 10 października

II rata płatna do 10 lutego

Środki zebrane zostaną przeznaczone na:

  • Dzień Edukacji Narodowej

  • Zajęcia dodatkowe – rytmika z Panią Elf 🙂

  • Nagrody w konkursie bożonarodzeniowym i wielkanocnym

  • Prezenty dla podopiecznych żłobka z okazji  Mikołaja, Wielkanocy, Dnia dziecka

  • Wsparcie w organizacji Dnia Rodziny

  • Pożegnanie Starszaków