Rada Rodziców przy Miejskim Żłobku funkcjonuje od roku szkolnego 2018/2019.

W jej skład, w tym roku szkolnym 2022/2023, wchodzą poszczególni członkowie:

PRZEWODNICZĄCY Angelika Szołtys (tel. 505151045 , mail: rrr1019@interia.pl)

SEKRETARZ  Małgorzata Klonowska

SKARBNIK  Aleksandra Sekuła

Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości 100 zł na rok od każdego dziecka. W przypadku rodzeństw uczęszczających jednocześnie do Miejskiego Żłobka, rodzic jest zwolniony z opłaty składki za drugie i kolejne dziecko.

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

92 1020 2528 0000 0302 0594 5714 (PKO)

Wpłacać można w dwóch ratach.

RR ustaliła termin składki:

I rata do 10 października

II rata do 10 lutego