ZMIANA OPŁATY STAŁEJ

UWAGA RODZICE !!!

W ZWIĄZKU Z PODWYŻKĄ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA OD 1 LIPCA 2023 R.


ZWIĘKSZENIU ULEGA OPŁATA STAŁA ZA POBYT DZIECKA

W MIEJSKIM ŻŁOBKU

OD MIESIĄCA LIPCA 2023 R.