INFORMACJA Z URZĘDU MIASTA

Szanowni Państwo, W związku z ustawową realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych uprzejmie proszę o upowszechnienie poniższej ankiety wśród społeczności Państwa instytucji: http://www.ledziny.pl/diagnoza-problemow-spolecznych-na-terenie-gminy-ledziny-kwestionariusz-ankiety-internetowej,2022-06-01,v.html Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych … Czytaj więcej

INFORMACJA

UWAGA RODZICE !!! WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ NADZORU BUDOWLANEGO NA PONOWNE URUCHOMIENIE PLACÓWKI ŻŁOBKA ZNAJDUJĄ SIĘ W KANCELARII MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1.

1 2 3 4 14
Skip to content