BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ NASZ ŻŁOBEK ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO KONKURSU

„Bezpieczny i przyjazny żłobek VII edycja”

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od  15 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r,

a jego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego.

Aby nasz żłobek został wyróżniony certyfikatem Bezpiecznego i Przyjaznego Żłobka będziemy musieli wykonać wiele ciekawych zadań, a z każdego z nich sporządzić sprawozdanie.

Do każdego ze sprawozdań wymagane są zdjęcia potwieradzające wykonanie zadania. W związku z tym prosimy o podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa Pociech poprzez udział

w konkursie. Zgody dostępne u opiekunów grup.

DZIĘKUJEMY!