Na Wsi

wpis w: Tuptusie | 0

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziadki:

Krowa – łaciate cielątko

Koza – rogate koźlątko

Owca – kudłate jagniątko

Świnia – różowe prosiątko

Kura – pierzaste kurczątko

Gęś – puchate gąsiątko

Kaczka – płewiaste kaczątko

Każda prowadzi swe dzieciątko.