OŚWIADCZENIE WOLI KONTYNUACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, IŻ RODZICE DZIECI POZOSTAJĄCYCH W ŻŁOBKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025, MAJĄC ZAPEWNIONE MIEJSCE W ŻŁOBKU MUSZĄ ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 26.04.2024 OŚWIADCZENIE WOLI O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA.

WZÓR OŚWIADCZENIA DOSTĘPNY JEST DO POBRANIA U OPIEKUNÓW ŻŁOBKA.

WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ U OPIEKUNÓW GRUP.

DZIĘKUJEMY!