PROŚBA O PRZESTRZEGANIE RYGORÓW SANITARNYCH

DRODZY RODZICE!

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W NASZYM KRAJU PRZYPOMINAMY (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PAŃSTWOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ):

– O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA

OPIEKUN MA PRAWO ODMÓWIĆ KONTAKTU Z RODZICEM/ OPIEKUNEM PRAWNYM NIE POSIADAJĄCYM MASECZKI LUB INNEGO NAKRYCIA UST I NOSA,

–  DZIECKO NIE POWINNO ZABIERAĆ ZE SOBĄ DO PLACÓWKI I Z PLACÓWKI PRZEDMIOTÓW LUB ZABAWEK

– DO ŻŁOBKA PRZYPROWADZAMY TYLKO DZIECI ZDROWE. PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ DZIECI Z KATAREM, GORĄCZKĄ LUB KASZLEM DO ŻŁOBKA.

PAMIĘTAJMY, IŻ WSZELKIE OBOSTRZENIA MAJĄ NA CELU ZMINIMALIZOWANIE POTENCJALNEGO ZAKAŻENIA

DZIĘKUJEMY ZA ICH PRZESTRZEGANIE 🙂