ZDROWY UŚMIECH

Uwaga Rodzice !!!
Nasz żłobek został zaproszony do udziału w  Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowy Uśmiech”. Realizacja projektu przypada na miesiąc marzec, który został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, miesiącem zdrowia jamy ustnej.
Organizatorem Projektu jest Żłobek Gminny w Jaczowie. Patronat honorowy nad Projektem objęło I Ogólnopolskie Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
W ramach projektu bedziemy relizować zadania w każdym tygodniu marca, które mają być formą zabawy, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia.
Dla placówek, które zrealizują zadania wybitnie 🙂 przewidziane są nagrody rzeczowe 🙂
W związku z udziałem będziemy potrzebować od Państwa wyrażenia zgody na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej organizatora projektu.
Dziękujemy !!!